RODO

            Z dniem 25 maja 2018 r. dostosowaliśmy naszą działalność do nowego Rozporządzenia Unii Europejskiej o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Aby udzielić bardziej szczegółowych informacji o tym, w jaki sposób Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sanoku chroni prywatność Stron oraz w jaki sposób Strony mogą korzystać z praw do swoich danych, zaktualizowaliśmy naszą politykę prywatności.

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane dalej RODO, informujemy, że:

1. Administratorem danych są: Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego w Sanoku

2. Administrator powołał Inspektora Ochrony Danych: Gabriela Misiorowska

3. Celem podania danych osobowych jest załatwienie sprawy, a ich zakres jest określony w obowiązujących przepisach prawa dotyczących spraw z zakresu realizacji ustawowych zadań urzędu.

4. Przysługuje Pani/Panu prawo do:

– dostępu do swoich danych oraz możliwość ich sprostowania,

– usunięcia lub ograniczenia przetwarzania swoich danych

– wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania

– przenoszenia danych

– cofnięcia wyrażonej zgody na przetwarzanie danych

– wniesienia skargi do organu nadzorczego

5. Dane jakie przetwarzamy: 
– Imię i nazwisko lub nazwa firmy (jeśli podano) 
– Adres domowy lub biurowy (jeśli zostały dostarczone) 
– Dane osoby kontaktowej (jeśli została podana) 
– Numer telefonu (jeśli podano) 

6. Dane osobowe będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody lub przez okres niezbędny do realizacji wskazanego powyżej celu przetwarzania, w tym obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.

7. Informujemy, że odbiorcą Państwa danych osobowych będą upoważnieni pracownicy Inspektoratu.

8. Państwa dane będą zabezpieczone poprzez zastosowanie odpowiednich procedur ochrony danych osobowych, wdrożonych w Inspektoracie.